Ga naar de inhoud

Help Stichting Durf Te Vragen

Stichting Durf Te Vragen heeft als doelstelling jongeren te helpen met het herkennen en erkennen van psychische problemen zoals angst, depressie, dwang, trauma of eetproblemen. De stichting streeft naar een betere en snellere verbinding tussen jongeren en professionals. Uiteraard gaat dit niet vanzelf. Om dit doel te realiseren onderhouden we deze website, zijn we actief in vele projecten en hebben wij contacten met instanties als jeugd- en jongerenwerk, zorginstellingen, huisartsen en andere professionals. Wij willen stimuleren dat jongeren/kinderen sneller hulp vragen.

Aan dit alles zijn uiteraard kosten verbonden. Indien u de stichting een warm hart toedraagt en u een bedrag wilt doneren dan zorgen wij als bestuur dat dit bedrag goed besteed wordt. Via onze website zullen wij elk jaar het jaarverslag publiceren waarin wij ons verantwoorden hoe de ontvangen euro’s besteed zijn.

Het rekeningnummer van de stichting is: NL87RABO0321867769 ten name van Stichting Durf Te Vragen.