Doneren

Stichting Durf Te Vragen heeft als doelstelling jongeren te helpen met het herkennen en erkennen van psychische problemen zoals angst, depressie, dwang, trauma of eetproblemen. De stichting streeft naar een betere en snellere verbinding tussen jongeren en professionals. Uiteraard gaat dit niet vanzelf. Om dit doel te realiseren onderhouden we een website en hebben wij contacten met instanties als jeugd- en jongerenwerk, zorginstellingen, huisartsen en andere professionals.

Wij organiseren bijeenkomsten om meer aandacht te vragen voor dit onderwerp. Wij willen stimuleren dat jongeren/kinderen sneller hulp vragen. Aan dit alles zijn uiteraard kosten verbonden. Indien u de stichting een warm hart toedraagt en u een bedrag wilt doneren dan zorgen wij als bestuur dat dit bedrag goed besteed wordt. Via onze website zullen wij elk jaar het jaarverslag publiceren waarin wij ons verantwoorden hoe de ontvangen euro’s besteed zijn.

Doneren