Ga naar de inhoud

Beleidsplan

Beleidsplan van Stichting Durf Te Vragen

Inleiding

De bekende Youtubers Dylan Haegens en Marit Haegens-Brugman hebben het besluit genomen om een foundation op te richten met als belangrijkste doel jongeren te helpen met het herkennen en erkennen van psychische klachten zoals angst, depressie, dwang en eetstoornissen. De stichting streeft naar een betere en snellere verbinding tussen jongeren en professionals. Daarnaast heeft de stichting als doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Zowel Dylan als Marit hebben te maken gehad met deze psychische klachten. Marit heeft haar verhaal opgeschreven in het boek: Friet in de Kliniek (ISBN: 9789048839759).

Visie en missie

Wij vinden het erg belangrijk dat jongeren in een vroegtijdig stadium psychische klachten herkennen en erkennen en hier over gaan praten met ouders, vrienden en/of professionals. Hiertoe gaan wij jongeren (Dylan en Marit hebben ruim 1,9 miljoen volgers) triggeren om in een zo vroeg mogelijk stadium over psychische problemen te praten onder het motto: durf te vragen.

Ambitie

Het is de ambitie van de stichting dat jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium gaan praten over eventuele psychische problemen met als doel dat er ook snel hulp geboden kan worden. Deze hulp kan vaak alleen door professionals, vaak na een doorverwijzing vanuit de huisarts, geboden worden. Wij streven naar een snellere verbinding tussen jongeren en professionals, met als uitgangspunt een website waarop jongeren de nodige informatie kunnen vinden en doorverwezen kunnen worden naar de juiste hulpverlening. Om die bij de stichting te betrekken, gaan we met professionals in gesprek. Daarnaast gaan wij in gesprek met andere Youtubers om aandacht te vragen voor deze materie. Door het delen van verhalen willen wij op een positieve manier aandacht vragen voor dit onderwerp en jongeren helpen om eerder de hulpvraag te stellen.

Strategische doelstellingen

In kwantitatieve zin zijn er niet direct doelstellingen te geven qua resultaat, wel op het gebied van de wijze waarop we onze kwalitatieve doelstellingen willen bereiken.

 1. Wij streven naar een voor jongeren aansprekende wijze van benaderen en beïnvloeden waardoor jongeren
  gaan praten en vragen durven te stellen over het probleem waar ze mee te maken hebben.
 2. Wij streven naar een betere verbinding tussen jongeren en professionals waardoor jongeren sneller en beter
  geholpen kunnen worden.
 3. Wij streven naar grote online media-aandacht waardoor veel jongeren bereikt zullen worden.

Acties

 • Bouw van een aansprekende website
 • Entameren van aandacht via online media
 • Samenwerking met andere Youtubers
 • Verbinding zoeken met professionals (zowel hulpverleners als scholen)
 • Evenementen organiseren met aandacht voor dit onderwerp

Bestuur

 • Carla Brugman: Voorzitter
 • Ramon Goumans: Penningmeester
 • Yvonne Kleeven: Secretaris
 • Ted Lenssen: Bestuurslid
 • Dieuwertje van der Heijden: Bestuurslid
 • Dianne van der Sterren: Bestuurslid
 • Jan van de Ven: Bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Gegevens

Post- en Vestigingsadres: Merseloseweg 67, 5801 CC Venray
RSIN Nummer: 8578.49.773
IBAN nummer: NL87RABO0321867769

Bekijk hier het formulier Publicatieplicht ANBI 2020